Інформація для авторів

Наукові конференції та семінари Інституту авіації та протиповітряної оборони

ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

  1. Обсяг матеріалів доповіді – 4-6 сторінок друкованого тексту українською або англійською мовою у текстовому редакторі Word, шрифт Times New Roman 14 пт, міжрядковий інтервал – полуторний.
  2. Формат аркуша – А4.
  3. Параметри сторінки: поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 3,5 см, справа – 1 см.
  4. У правому верхньому куті вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – назву організації, країну.
  5. Назву доповіді слід друкувати великими літерами (шрифт Times New Roman 14 пт, без нахилу і підкреслювань) по центру аркуша, без переносів, і відокремити від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 

Кандидат технічних наук, доцент КОРОВІН І. П.,

НУОУ імені Івана Черняховського,

Україна

ДОСВІД ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ

 

Анотація…

Текст …

 

Список використаних джерел

 Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Сайт конференції працює в тестовому режимі!

Пропозиції і зауваження надсилайте на iappo.ndl@gmail.com